Kan man förbjuda förbränningsmotorn?

En statlig utredning analyserar förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar. Målsättningen är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Utredningen ska därutöver föreslå ett årtal för när fossildrivna drivmedel ska vara utfasade. Vad skulle ett förbud innebära och hur ser framtiden ut för den svenska transportsektorn? Vilken roll kommer flytande drivmedel spela framöver? För att kasta ljus över frågorna bjuder St1 in till ett webbinarium på temat hållbara förnybara drivmedel. Hör Sven Hunhammar, regeringens särskilda utredare, berätta om utredningen.


Transportsektorn spelar onekligen en betydande roll i klimatomställningen. Enligt Sveriges klimatmål för inrikes transporter ska växthusgasutsläppen ha minskat med 70 procent år 2030. Detta för att det ska vara möjligt att realisera det långsiktiga utsläppsmålet om netto-nollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Även EU har lagt fram ett åtgärdspaket. Från och med 2026 kommer enbart helelektriska bilar klassas som hållbara och gröna.

Vad säger experter på området om den samhällsekonomiska nyttan av att ställa om transportsektorn till fossilfrihet för att nå klimatmålen? Vilka långsiktiga styrmedel behöver vara på plats för en förnyelse av fordonsflottan? Och vad säger branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar om ett förbud av bensin- och dieselbilar?

Datum: 1 juni
Tid:
13.00-14.00

Välkommen att ta del av detta genom att anmäla dig!

Anmäl dig här

Medverkar gör:

  • Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket och särskild utredare i utredningen om Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar
  • Per-Arne Karlsson, ansvarig för Public Affairs och Förnybar energi, St1
  • Jakop Dalunde (MP), europaparlamentariker
  • Maria Stockhaus (M), trafikpolitisk talesperson för Moderaterna samt ledamot i riksdagens trafikutskott
  • Jessica Alenius, Vice VD, BIL Sweden

Seminariet modereras av Ann-Christin Nykvist, senior rådgivare Rud Pedersen, tidigare jordbruksminister.

Länk till webbinariet finns din bekräftelse som skickas efter anmälan.

Välkommen att delta i ett spännande samtal!

Anmäl dig här